Na czym polega Monitoring CCTV, tzw. telewizja przemysłowa?

Każdy z nas dba o bezpieczeństwo jak tylko może. Nie ma w tym nic dziwnego, w końcu bezpieczeństwo jest często najważniejsze i chcemy zapewnić je nie tylko sobie, ale także swoim najbliższym. W związku z tym, coraz częściej zarówno w miejscach publicznych, ale i na prywatnych posesjach, zauważyć możemy różnego rodzaju systemy zwiększające wspomniane bezpieczeństwo. Są to między innymi alarmy, systemy przeciwpożarowe, czujniki dymu i gazu, ale także monitoring, czyli tak zwana telewizja przemysłowa. Czym ona tak naprawdę jest i na czym w ogóle polega monitoring CCTV? Właśnie na te pytania postaramy się dzisiaj odpowiedzieć.

 

Monitoring CCTV, czyli telewizja przemysłowa – czym jest?

Gdybyśmy spojrzeli na definicję monitoringu, to jest to zorganizowany sposób obserwacji, zwykle ciągły i długoterminowy, przy pomocy kamery, wideorejestratora lub urządzeń pomiarowych. To oczywiście dobrze dobrane słowa opisujące coś, co raczej wszyscy wiemy. Monitoring służy bowiem do obserwacji, jak i nagrywania tego, co dzieje się w monitorowanym miejscu w celu późniejszego odtworzenia. Czym jednak jest ten tajemniczy skrót CCTV? Oznacza on nic innego jak telewizję o zamkniętym obwodzie, czyli Closed Circuit Television. To kolejna rzecz charakteryzująca telewizję przemysłową - jej zamknięta forma niedająca możliwości wglądu osobom niepożądanym i niemającym takich uprawnień.

Jak działa telewizja przemysłowa?

Cały sposób działania telewizji przemysłowej, czyli monitoringu CCTV polega w sumie na odbieraniu, przetwarzaniu, zapisywaniu oraz wyświetlaniu obrazu, który jest rejestrowany za pomocą kilku, a nawet kilkuset współpracujących ze sobą urządzeń. Taka rozbieżność wynika z faktu, że system monitoringu może zawierać od jednej do nawet kilkuset kamer przemysłowych. To właśnie one przekazują obraz do jednej centrali, dzięki czemu tylko jedna osoba może kontrolować sytuację dziejącą się na dużym obszarze, a nawet w wielu zamkniętych przestrzeniach. Pozwala to na szybką reakcję w przypadku sytuacji stwarzającej problem lub zagrażającej bezpieczeństwu w monitorowanym miejscu. Podstawowe zestawy telewizji przemysłowej składają się z kamery lub kamer przemysłowych, rejestratora, monitora, zasilacza oraz przewodów transmisyjnych, chyba że mamy do czynienia z systemem monitoringu bezprzewodowego.

Gdzie warto zastosować monitoring CCTV?

Mówiąc o zastosowaniu telewizji przemysłowej należy wspomnieć, że znana jest ona już od lat 80. XX wieku. Dzisiaj taki rodzaj monitoringu jest wręcz wymagany w niektórych obiektach użyteczności publicznej i wchodzi w zakres wielu systemów zarządzania bezpieczeństwem. Tutaj właśnie dochodzimy do głównego zastosowania monitoringu, czyli bezpieczeństwa, o którym wspominaliśmy już na początku. Dzisiaj monitoring znajduje się właściwie wszędzie, nawet jeśli nie jest obowiązkowy. Dlaczego? Wynika to z kilku względów. Przede wszystkim – jak już zaznaczaliśmy - monitoring pokazuje i kontroluje sytuację dziejącą się w danym miejscu w czasie rzeczywistym. W związku z tym wszelkie zagrożenia można wyłapać już na bardzo wczesnym etapie ich powstawania. Ma to duże znaczenie na przykład w wypadku powstawania pożaru czy innych sytuacji losowych. Do tego, obraz z kamer przemysłowych jest zapisywany i można go odtworzyć w każdym momencie. Taka funkcja monitoringu pozwala natomiast znaleźć przyczynę wystąpienia jakiegoś zdarzenia albo zidentyfikować sprawców kradzieży czy włamania. Przy czym, takie nagranie może być również materiałem dowodowym w wielu sprawach. Nic zatem dziwnego, że monitoring, prócz miejsc publicznych, jest także coraz częściej montowany w domach prywatnych. Tutaj także sprawdza się on wyśmienicie, a do tego w dzisiejszych czasach daje możliwość podglądu tego, co dzieje się w naszym domu, nawet na ekranie takiego urządzenia jak smartfon, tablet czy laptop.

Reasumując, monitoring CCTV, czyli telewizja przemysłowa to bardzo użyteczny system, który sprawdza się w zastosowaniu publicznym, ale także prywatnym. Pozwala dbać o bezpieczeństwo, ale również kontrolować to, co dzieje się na monitorowanym terenie. Do tego, obecnie zarówno kamery, jak i pozostały sprzęt wchodzący w skład monitoringu jest coraz nowocześniejszy i oferuje nam możliwości wychodzące daleko poza to, czym kiedyś były systemy monitoringu.